Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Κάθε χρήση του παρόντος ιστοχώρου υπόκειται στους όρους χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ιστοχώρου αποτελεί τεκμήριο πως ο επισκέπτης/χρήσης έχει κατανοήσει, έπειτα από μελέτη, όλους τους όρους χρήσης. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία με οποιοδήποτε κομμάτι των όρων χρήσης που περιγράφονται, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μην χρησιμοποιήσει της υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ιστοχώρου.

Οι όροι χρήσης διέπουν επίσης τις παραγγελίες και της συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ιστοχώρου καθώς και από όσους όρους ρητά συμφωνηθούν. Οποιοσδήποτε άλλος όρος και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία είναι άκυρη.

Οι παρακάτω όροι χρήσης ενδέχεται να ενημερωθούν ή να αναθεωρηθούν χωρίς προειδοποίηση και οποιαδήποτε στιγμή. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται για τον τακτικό έλεγχο  τους, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεται αυτόματα οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτούς.

2. Ταυτότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος

O παρών ιστοχώρος αποτελεί το διαδικτυακό κατάστημα πωλήσεων κοσμημάτων (εφεξής: Κατάστημα) της επιχείρησης KosmimaFORyou Χαρατσιάρη , Θεοφίλου 5, Νάουσα 592 00 .

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες και σχέδια (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Καταστήματος, και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Το Κατάστημα διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα όσον αφορά το περιεχόμενο του ιστοχώρου και τα αντίγραφά του.

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες του αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται συχνά σε αλλαγές χωρίς καμία σχετική ειδοποίηση και κατά την κρίση του Καταστήματος. Μετά την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, το Κατάστημα επιτρέπει τη μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή περιεχομένου του, ολική ή μερική, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν της αναπαραγωγής θα είναι στην συνέχεια ελεύθερά διαθέσιμο μέσω του Διαδικτύου ή άλλου μέσου και θα συνοδεύεται από διακριτική αλλά ευκρινή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Για οποιασδήποτε μορφής διαφορετική χρήση, απαιτείται η γραπτή ρητή άδεια του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτήτη.

Λοιπές υπηρεσίες ή προϊόντα που αναφέρονται στον παρόν ιστόχωρο, και φέρουν σήματα άλλων εταιριών, οργανισμών, συνεργατών, φορέων, εκδόσεων ή ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία. Την σχετική ευθύνη αυτών, φέρουν οι σχετικοί φορείς.

4. Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης 

Το περιεχόμενου του παρόντος ιστοχώρου διατίθεται «ως έχει». Καμία εγγύηση, ρητή η μη, δεν παρέχεται από το Κατάστημα, όσο αφορά την ορθότητα, εμπορικότητα, επικαιρότητα, μη παραβίασή ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, για οποιονδήποτε σκοπό, εφαρμογή, ή οποιαδήποτε χρήση.

Το Κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης του παρόντος ιστοχώρου από τη χρήση των υπηρεσιών, των επιλογών, και του περιεχομένου του, και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη ο οποίος πρέπει να γνωρίζει τους παρόντες όρους.

Το κατάστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές, οι σελίδες και το περιεχόμενο του θα παρέχονται δίχως διακοπή ή σφάλματα, ότι οποιαδήποτε λάθος στοιχεία θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται άμεσες απαντήσεις σε οποιοδήποτε ερώτημα τίθεται. Δεν εγγυάται επίσης ότι ο παρόν ιστοχώρος, ή οποιοσδήποτε συγγενικός ιστοχώρος τρίτου, ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων διατίθεται το περιεχόμενο στους επισκέπτες, λειτουργούν χωρίς επιζήμια συστατικά όπως «ιοί». Οποιοδήποτε κόστος ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, βαραίνει τον επισκέπτη/χρήστη, και όχι το Κατάστημα. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει το Κατάστημα για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από αδυναμία του να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους επισκέπτες/χρήστες του ιστοχώρου.

Με την επίσκεψη στον ιστόχωρο του Καταστήματος, ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ρητά ότι το πράττει με δική του ευθύνει, αναγνωρίζοντας ότι το Κατάστημα δεν εγγυάται ρητά ή σιωπηρά πως το περιεχόμενο του ιστοχώρου θα είναι άρτιο και χωρίς σφάλματα. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης έλαβε γνώση ότι οι φωτογραφίες των προϊόντων του Καταστήματος είναι ενδεικτικές.

5. Κατάρτιση συμβάσεων

Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει δικαιοπραξία με το Κατάστημα, όπως και να κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το Κατάστημα μέσω του ιστοχώρου του. Ακόμα και στην περίπτωση όπου η χρήση γίνεται από άλλα πρόσωπα που διαμένουν με αυτόν, ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει ότι είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε χρήση, ενώ συμφωνεί να απαγορεύει κάθε τέτοια χρήση σε ανήλικους που δύνανται να κάνουν χρήση του λογαριασμού του ή του ονόματός του.

Για την διενέργεια συναλλαγών δεν απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη, ωστόσο, αν ο τελευταίος επιθυμεί μπορεί να δηλώσει τα στοιχεία του και να αποκτήσει όνομα χρήστη και κωδικό ασφαλείας, ώστε να μην χρειάζεται σε κάθε μελλοντική συναλλαγή να δηλώνει τα στοιχεία του.

Για την παραγγελία είναι απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση (δεν είναι απαραίτητη εάν ο πελάτης επιλέξει παραλαβή από κατάστημα courier ή ταχυδρομείο)
 • ΤΚ
 • Πόλη
 • Στοιχεία επιχείρησης εφόσον ο πελάτης θέλει τιμολόγιο
 • Στοιχεία πιστωτικής κάρτας αν επιλέξει αυτή τη πληρωμή (αριθμός, Όνομα, ημ. λήξης και κωδικός CVV)

Μέσω της ιστοσελίδας του Καταστήματος, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να αποστείλει την παραγγελία του, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα. Η παραγγελία του πελάτη θεωρείται πρόταση από μέρους του για κατάρτιση σύμβασης. Για την αποδοχή της πρότασης, το Κατάστημα, οφείλει να διενεργήσει έλεγχο διαθεσιμότητας και τιμών, και στη συνέχεια, αφού αποσταλεί η παραγγελία, επιβεβαιώνεται η αποδοχή και η ολοκλήρωση της σύναψης σύμβασης. Η ενημέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του πελάτη.

Πριν από την αποστολή της παραγγελίας ο επισκέπτης/χρήστης λαμβάνει υπόψη τα εξής:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που παραγγέλλει.
β) τα στοιχεία του Καταστήματος, τα οποία αναφέρονται παραπάνω.
γ) τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένο το Κατάστημα, τον αριθμό τηλεφώνου του, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με το Κατάστημα γρήγορα και αποτελεσματικά.
δ) τη συνολική τιμή των προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου φόρου ή τέλους καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες επιβαρύνσεις αφορούν τον τρόπο αποστολής ή παράδοσης.
ε) ότι ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κόστος για τη χρησιμοποίηση του διαδικτύου.
στ) Την ορθή διευθέτηση του τρόπου πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης της παραγγελίας, καθώς και της προθεσμίας εντός της οποίας το Κατάστημα αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα.
ζ) το ότι συνάπτωντας σύμβαση με το Κατάστημα έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.
η) ότι το Κατάστημα υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα καθώς και ότι παρέχει περαιτέρω εμπορική εγγύηση και υπηρεσίες υποστήριξης του χρήστη μετά την πώληση, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους.
θ) ότι το κατάστημα τηρεί απαρέγκλιτα α) τον Κώδικα Δεοντολογίας της «Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Πωλήσεων από Απόσταση και Ηλεκτρονικού Εμπορίου» (ΕΠΑΜ) -αντίγραφο του οποίου μπορείτε να λάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.enepam.gr/content/97/kodikas-deontologias-/
και β) τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 10/2017, ΦΕΚ Α΄, φύλλο 23).

Στην περίπτωση που το Κατάστημα προβαίνει σε προσφορές προϊόντων, αυτές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Προσφορές προϊόντων δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλου είδους εκπτωτικά κουπόνια τα οποία μπορεί να έχει στην κατοχή του ο επισκέπτης/χρήστης, και ακόμα και αν η εφαρμογή τους γίνει δεκτή από το σύστημα και ολοκληρωθεί η παραγγελία και η πληρωμή το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την σύμβαση και να επιστρέψει το ποσό στον επισκέπτη/χρήστη.
Το Κατάστημα δεν υπέχει ευθύνη προς αποζημίωση του πελάτη, στην περίπτωση που λόγω τεχνικού ή άλλου σφάλματος, τα προϊόντα και οι τιμές τους δεν είναι σωστά ενημερωμένα, ιδίως εάν οι τιμές είναι είτε ιδιαίτερα χαμηλές είτε ιδιαίτερα υψηλές. Σε τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το Κατάστημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

To Κατάστημα ενημερώνει ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει φορέα εναλλακτικής επίλυσης για την επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 524/2013 και την Κ.Υ.Α.70330/2015, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

6. Πληρωμή

Η έκδοση φορολογικών στοιχείων για τις συναλλαγές μέσω του καταστήματος γίνεται είτε με απόδειξη λιανικής πώλησης που παραδίδεται κατά την παράδοση του προϊόντος, είτε με τιμολόγιο, στην περίπτωση που ο πελάτης είναι επιτηδευματίας.
Σε περίπτωση αποστολής δώρου σε άλλη διεύθυνση, ο πελάτης λαμβάνει το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό σε ψηφιακή μορφή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενώ ο παραλήπτης του δώρου λαμβάνει το αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Στις αποστολές προϊόντων εντός Ελλάδος ισχύουν οι εξής επιλογές τρόπου πληρωμής:

 • Αντικαταβολή για αποστολές μόνο εντός Ελλάδας.
 • Paypal στον λογαριασμό
 • Πιστωτική κάρτα μέσω του ιδρύματος πληρωμών EveryPay
 • Κατάθεση στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:

Αν για λόγους ανωτέρας βίας το Κατάστημα αδυνατεί να πιστοποιήσει την παραγγελία σας, θα ενημερωθείτε μέσω e-mail, ή τηλεφωνικά, προκειμένου να δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που έχει γίνει δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας πελάτη, η χρέωση αυτή δύναται να ακυρωθεί, έπειτα από σχετικό αίτημα προς την Τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα. Η ευθύνη αυτή καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις που η μη εξουσιοδοτούμενη/δόλια χρήσης της πιστωτικής κάρτας δεν οφείλεται σε σφάλμα του κατόχου ή αμέλεια. Ο κάτοχος της κάρτας, έχει την υποχρέωση μόλις αντιληφθεί την απώλεια, να προβεί σε ενημέρωση της εκδούσης Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

7. Αποστολή προϊόντων

Τα παραγγελθέντα προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση που θα υποδείξει ο επισκέπτης/χρήσης του Καταστήματος, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας.

Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από τον τρόπο πληρωμής και τον τόπο αποστολής, ενώ εμφανίζονται αυτόματα στο καλάθι αγορών.

Το Κατάστημα αποστέλλει τα εμπορεύματα μέσα σε τρείς ημέρες εάν όλα τα είδη του καλαθιού είναι άμεσα διαθέσιμα, ενώ εάν συμπεριλαμβάνονται προϊόντα στα οποία ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης (π.χ. διαθέσιμο σε 15 ημέρες), τότε το σύνολο της παραγγελίας αποστέλλεται μέσα σε τρείς ημέρες από την νοητή ημερομηνία άμεσης διαθεσιμότητας του προϊόντος που έχει τον μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.
Η μέγιστη προθεσμία παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.

Βεβαίως, σημειώνεται ότι το Κατάστημα δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, ή οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα ή άλλα περιστατικά τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

Η κυριότητα των προϊόντων μεταβιβάζεται από το Κατάστημα στον αγοραστή, μόνο έπειτα από την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο πελάτης θα φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των αγαθών, όταν τα προϊόντα παραδίδονται στον μεταφορέα.

8. Εγγυήσεις

Στις περιπτώσεις ευθύνης του Καταστήματος για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος  με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα ή 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Συνομολογημένη είναι η ιδιότητα όταν έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Τα δικαιώματα αυτά του πελάτη παραγράφονται μετά από την πάροδο δύο ετών.

Η εμπορική εγγύηση περιλαμβάνει την δωρεάν επισκευή του προϊόντος για ζημίες που προκαλούνται από συνήθη χρήση. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται εδώ ζημίες από κακό χειρισμό, ανωτέρα βία και άλλους παράγοντες. Ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος προς και από τον τόπο επισκευής. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν το προϊόν έχει επισκευάσει μη εξουσιοδοτημένος τεχνικός, εκτός του Καταστήματος ή των συνεργατών του.

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο πελάτης (καταναλωτής) έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα, μπορεί μέσα σε προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των αγαθών να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που συνήψε με το Κατάστημα, επιστρέφοντας όλα τα προϊόντα με μεταφορικό μέσο της επιλογής του και δικά του έξοδα, χωρίς οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δήλωσης υπαναχώρησης από την σύμβαση.
Στην περίπτωση αυτή, το Κατάστημα οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο μεταφοράς χρημάτων της αρχικής συναλλαγής, εκτός από τις περιπτώσεις αντικαταβολής που τα χρήματα επιστρέφονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης. Δεν επιστρέφονται τυχών πρόσθετες δαπάνες παράδοσης όπως η πληρωμή με αντικαταβολή, παρά μόνο τα βασικά ελάχιστα έξοδα αποστολής.
Η ευθύνη του πελάτη/χρήστη περιορίζεται στη μείωση της αξίας των αγαθών για χρήση η οποία δεν ήταν αναγκαία για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών, της λειτουργίας, και της φύσης του προϊόντος, ενώ η κατάσταση του προϊόντος πρέπει να επιτρέπει την επαναπώληση του χωρίς οποιαδήποτε επισκευή. Ομοίως, η κατάσταση της συσκευασίας πρέπει να είναι τέτοια, χωρίς φθορές, που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση της
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την αγορά κοσμήματος ή ρολογιού, η χρήση πρέπει να περιοριστεί μόνο σε ολιγόλεπτη πρόβα σε κλειστό χώρο, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επαφή με ήλιο, νερό ή όξινα στοιχεία όπως ιδρώτας, ενώ οποιοδήποτε προστατευτικό στοιχείο του προϊόντος όπως ζελατίνες ή ταινίες ασφαλείας πρέπει να διατηρηθεί.
Οποιοδήποτε επιπλέον δώρο έχει δοθεί μαζί με το προϊόν, πρέπει να επιστραφεί και αυτό, διαφορετικά η αξία του αφαιρείται από το επιστρεφόμενο ποσό.
Για οτιδήποτε δεν έχει αναφερθεί στα παραπάνω, ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 2251/1994 περί υπαναχωρήσεως.

10. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 

Ο ιστοχώρος διαθέτει συνδέσμους («links») και μέσω αυτών παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών, και οι δικτυακοί τόποι στους οποίους γίνεται παραπομπή υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης. Οποιαδήποτε τοποθέτηση τέτοιου συνδέσμου δεν αποτελεί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των άλλων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας του Καταστήματος, ο οποίος δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβειά του, ή την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων αυτών. Η ευθύνη της χρήσης των τρίτων δικτυακών τόπων μέσω των συνδέσμων βαραίνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Όλοι οι παραπάνω όροι χρήσης του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησής τους, διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο, αλλά και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Εάν μια διάταξη των ανωτέρω όρων είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή παύσει η ισχύ της, παύει αυτοδικαίως και η ισχύ της από το παρόν και αφαιρείται, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων σε καμία περίπτωση. Οι ανωτέρω όροι χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ διαχειριστή του ιστοχώρου και επισκέπτη/χρήστη, και δεσμεύει μόνο αυτά τα 2 μέρη.

Για την ισχύ της συμφωνίας αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών να έχει διατυπωθεί εγγράφως και να έχει ενσωματωθεί σε αυτούς.

Με τους παρόντες όρους χρήσης, συμφωνείται ρητά μεταξύ των μερών, ότι οποιαδήποτε διαφορά τυχών προκύψει από την εφαρμογή τους και την εν γένει χρήση του ιστοχώρου από τον επισκέπτη/χρήστη, εφόσον αυτή δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.